KIT PARA FRENO DE TAMBOR SUZUKI SIDEKICK 91-95 BALATA: 1446 S660; SUZUKI VITARA 92-95 BALATA: 1483 S641
Codigo: HOKT901R
Grupo: FRENOS
Familia: KITS PARA FRENO DE TAMBOR
Marca : SUZUKI
Submarca : SIDEKICK
Modelo : 91-95
Fmsi : S660
No Balata : 1483
Posicion: TRASERA
Lado: R
Empaque: 1
Marca : SUZUKI
Submarca : VITARA
Modelo : 92-95
No Balata : 1483
Fmsi : S641
Tipo: Catalogo_Frenos
HOKT901R
HOKT901R
HOKT901R
OTROS PRODUCTOS DE KITS PARA FRENO DE TAMBOR...