KIT PARA FRENO DE TAMBOR L NISSAN HIKARI 88-92 SAMURAI 84-87 TSURU I 84-87 TSURU 11 88-91
Codigo: HOKT403L
Grupo: FRENOS
Familia: KITS PARA FRENO DE TAMBOR
Marca : NISSAN
Submarca : HIKARI
Modelo : 88-92
Fmsi : 532
No Balata : 1373
Empaque: 5
Marca : NISSAN
Submarca : SAMURAI
Modelo : 84-87
Marca : NISSAN
Submarca : TSURUII
Modelo : 88-91
Marca : NISSAN
Submarca : TSURUI
Modelo : 84-87
Tipo: Catalogo_Frenos
HOKT403L
HOKT403L
HOKT403L
OTROS PRODUCTOS DE KITS PARA FRENO DE TAMBOR...